kids

Download de folder

Nieuwe visie op autisme

In November 2017 heeft Colette de Bruin (oprichtster van Geef me de 5) een nieuw boek geschreven:’ Dit is autisme, van hersenwerking tot gedrag’ Met wetenschappelijke onderbouwing van dr. Fabiënne Naber. In dit boek beschrijft zij de nieuwste visie op wat autisme is. Er zijn 8 storingen die in het brein kunnen optreden en samen zorgen voor de gedragskenmerken die leiden tot de diagnose Autisme Spectrum Stoornis. In het boek wordt de praktijk gekoppeld aan de theorie en daar vanuit wordt de aanpak beschreven.
Het boek is i.i.g. te koop via de website van Geef me de 5 (
https://www.geefmede5.nl/home)

Dit nieuwe inzicht, de aanpak vanuit de Geef me de 5 methodiek en de daarbij passende auti-communicatie is het uitgangspunt van mijn begeleiding.
Hieronder 2 voorbeelden ter illustratie:

 

“Is dit een grapje?”

Theory of Mind

Als gevolg van een gefragmenteerde informatieverwerking is het  inschatten wat een ander denkt, voelt of wenst voor iemand met autisme vaak moeilijk. Dit wordt een beperkte Theory of Mind (TOM)genoemd. En dan wordt er ook nog van je verwacht dat je rekening houdt met wat die ander denkt, voelt of wenst. Ook het (her)kennen van eigen emoties en dit verwoorden is, vaak minder goed ontwikkeld. Doordat de (sociale) informatie vaak niet tegelijkertijd in het brein aankomt is het moeilijk om alle gegevens te koppelen en TOM te ontwikkelen.
Een beperkte TOM heeft veel gevolgen voor het sociaal functioneren. In het contact met de ander gaat het er juist om, om steeds op tijd de goede signalen op te vangen, op de juiste manier te interpreteren en dan direct op een gepaste wijze te reageren.

Werkwijze

Wat kun je doen, als je twijfelt of je leraar een grapje maakt, of het juist heel serieus bedoelt? En hoe kun je ervoor zorgen dat het praatje wat je met die ander hebt niet alleen over jouw hobby gaat? Hoe maak je vrienden en hoe blijven ze ook vrienden? Wat doe je als je denkt dat je uitgelachen wordt. Dit soort vragen/situaties bespreek ik (met auti-communicatie) vaak met kinderen en pubers. Ik verduidelijk sociale situaties en gebruik hierbij visualisaties. Ook kijk ik hoe de communicatie in huis meer gevisualiseerd kan worden, zodat er minder sociale/emotionele signalen zijn,  waardoor taken makkelijker uitgevoerd kunnen worden.

“Ik raak helemaal in de war!”

Executieve functies

De storing in de informatieverwerking in het brein(teveel informatie, stukjes informatie, te weinig informatie enz)  heeft effect op het 'doen'. Hierdoor  is bijvoorbeeld o.a het plannen en organiseren van taken( één van de Executieve Functies(EF) vaak moeilijk. Flexibel omgaan met plannen en organiseren is vaak ook een probleem. Als een planning verandert levert dit vaak spanning op. Wat zich kan uiten in stress gedrag (boosheid, blokkeren)
Eenvoudige vragen als: dek je even de tafel of ruim even je kamer op, kunnen grote obstakels zijn wanneer je niet weet hoe je het moet doen, of wanneer je net in een volgend level van je game zit.

Werkwijze

 Door samen te kijken wat er precies verwacht wordt, waar dit moet gebeuren, door wie, hoe laat, enz. kan er een hoop stress voorkomen worden.(duidelijk op de 5 maken) Dit maak ik visueel op een manier die passend is (foto’s tekeningen, picto’s, schema’s). door situaties te ondertitelen probeer ik samenhang aan te brengen waardoor er duidelijkheid ontstaat en er denk-mappen gesloten kunnen worden.
Het op zoek gaan naar de oorzaak en vanuit daar te werken aan een oplossing, is voor mij altijd de uitdaging. Dan wordt leren tafel dekken  eenvoudiger wanneer de plaatsen van het bord en het bestek op de placemat getekend staan. En kan een kind zelf douchen doordat de picto’s met het stappenplan in de douche hangt. Het is helemaal leuk om dit samen met het kind te doen. Mijn ervaring is: Hoe meer eigen inbreng, hoe groter de motivatie, hoe sneller er geleerd wordt.

 

We hebben 4 gasten en geen leden online