kids

Download de folder

“Ik doe het altijd zo!”

Centrale Coherentie

Autisme heeft invloed op alle ontwikkelingsgebieden. Op het cognitieve vlak is dit te merken aan een tekort in de Centrale Coherentie.(CC) Dit betekent dat het heel lastig is het grote geheel te overzien en er de juiste betekenis aan te geven. Ervaringen worden aan een situatie gekoppeld en tot vaststaand feit in het hoofd gezet. Of de wereld bestaat uit allemaal losse stukjes; details.

Wat betekent dit voor mijn manier van werken?

Iemand met autisme vertelde mij: als ik met een mevrouw,die  lippenstift op heeft, praat dan zie ik alleen maar rode bewegende lippen in plaats van haar hele gezicht.

Door dit detail denken ontstaat vaak stroef/star gedrag of gedrag dat niet past bij de situatie van dat moment. In een gesprek (veelal ondersteund met tekeningen) probeer ik er achter te komen hoe de ander met ASS(Autisme Spectrum Stoornis) over een situatie denkt en de gebeurtenissen ziet. Ik verduidelijk situaties door samen de ontbrekende verbindingen in te vullen. Bijvoorbeeld door het maken van een ‘social script’.

“Is dit een grapje?”

Theory of Mind

Het  inschatten wat een ander denkt, voelt of wenst is voor iemand met autisme vaak moeilijk. Dit wordt een beperkte Theory of Mind (TOM)genoemd. En dan wordt er ook nog van je verwacht dat je rekening houdt met wat die ander denkt, voelt of wenst. Ook het (her)kennen van eigen emoties en dit verwoorden is vaak minder goed ontwikkeld.
Een beperkte TOM heeft veel gevolgen voor de sociale ontwikkeling. In het contact met de ander gaat het er juist om, om steeds de goede signalen op te vangen, op de juiste manier te interpreteren en dan op een gepaste wijze te reageren.

Wat betekent dit voor mijn manier van werken?

Wat kun je doen, als je twijfelt of je leraar een grapje maakt, of het juist heel serieus bedoelt? En hoe kun je ervoor zorgen dat het praatje wat je met die ander hebt niet alleen over jouw hobby gaat?

Hoe maak je vrienden en hoe blijven ze ook vrienden? Deze vragen bespreek ik vaak met kinderen,(jong)volwassenen. Samen bekijken we wat al wel lukt en welke (deel)vaardigheid nog oefening vereist. Hoe we dit  oefenen hangt af van je woon/school/werk/thuis situatie en hoe jij het beste iets leert.

“Ik raak helemaal in de war!”

Executieve functies

Het derde kernprobleem bij autisme, is het plannen en organiseren van taken; de Executieve Functies(EF). Flexibel omgaan met plannen en organiseren is vaak ook een probleem. Als een planning verandert levert dit vaak spanning op. Wat zich kan uiten in stress gedrag (boosheid,blokkeren)
Eenvoudige vragen als: dek je even de tafel, of ruim even je kamer op, kunnen grote problemen geven.

Wat betekent dit voor mijn manier van werken?

Door samen te kijken wat er precies verwacht wordt, waar dit moet gebeuren, door wie, hoe laat, enz. kan er een hoop stress voorkomen worden. Dit maak ik visueel op een manier die bij je past (foto’s tekeningen, picto’s, schema’s).

Ik werk doelgericht. Het vinden van praktische oplossingen is voor mij een uitdaging. Leren tafel dekken wordt eenvoudiger wanneer de plaatsen van het bord en het bestek op de placemat getekend staan. Helemaal leuk om dit samen met het kind te doen. Mijn ervaring is: Hoe meer eigen inbreng, hoe groter de motivatie, hoe sneller er geleerd wordt!

We hebben 7 gasten en geen leden online