kids

Algemene voorwaarden

Mijn aanbod

Startpunt

Wanneer je in het dagelijks leven vastloopt door autisme, bijvoorbeeld omdat je een punthoofd krijgt wanneer je overprikkeld raakt.
Of wanneer je moeite hebt met het verwerken van sociale informatie.
Wanneer je geen grip hebt op wat er om je heen gebeurt en daarom ruzie krijgt met klasgenoten of de leerkracht.

Dan helpt het om samen te kijken wat er aan de hand is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat je meer grip op de situatie krijgt.

Ik begeleid naar  meer duidelijkheid en voorspelbaarheid .
Want dat geeft rust en veiligheid en daardoor ruimte om te kunnen groeien.

Individuele begeleiding

Hoe gaat dat in zijn werk?

Door samen aan de slag te gaan met het onderdeel waar je het meest tegenaan loopt.
Wanneer gebeurt dit, wat gaat eraan vooraf, wat moet er eigenlijk gebeuren en wanneer. En weet je ook hoe je het aan moet  pakken? Dit doen we door duidelijkheid te geven, door de antwoorden op de 5 vragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe.
Ik werk bijna altijd met visuele ondersteuning (tekeningen,foto',  picto's,schema's)

We werken dan aan het basisfundament. Dit betekent dat alle onderdelen van een dag/week/maand duidelijk worden.

Het is van belang dat ouders (en eventueel school) nauw betrokken zijn, zodat het voor iedereen duidelijk is.

Individuele begeleiding wordt meestal thuis gegeven, vaak is er een traject met wekelijks/twee wekelijkse begeleiding. Dit gecombineerd met oudergesprekken/leerkracht gesprekken.

Ouderbegeleiding

Het opvoeden, ondersteunen van je kind vraagt veel van ouders.
Wanneer er ASS geconstateerd is bij je kind, vraagt dit een andere manier van kijken en ondersteunen.
In de ouderbegeleiding kijken we samen naar de behoefte van je kind en wat dit betekent in het dagelijkse leven.

Hoe kun je duidelijk en voorspelbaar zijn, hoe kun je duidelijk communiceren.
Zodat je kind stappen kan maken, van persoonsafhankelijk, naar structuurafhankelijk en uiteindelijk naar zelfstandigheid (zoveel als mogelijk)

Kortom: praktische begeleiding in het leren aanbrengen van structuur, het leren kijken door de ‘auti-bril’ en dit handen en voeten geven in het dagelijkse leven.

Er kan een traject aangevraagd worden voor alleen ouderbegeleiding of individuele begeleiding i.c.m ouderbegeleiding. De begeleiding vindt thuis plaats.

Psycho-educatie

Je hebt ASS, maar wat is dat dan, waar merk je dat aan, hoe werkt het in jouw hoofd, hoe ga je daar mee om, hoe vertel je dat aan anderen?
Ik kan je, op een manier die bij jou past, uitleggen wat ASS is.

Speltraining

Speel je vaak met hetzelfde speelgoed, weet je niet wat je moet doen in je vrije tijd, wil je ontdekken waar je talenten liggen, wil je een nieuwe hobby ontwikkelen, wil je een bordspel kunnen spelen zonder boos te worden als je verliest? Ik kan helpen om hier mee aan de slag te gaan.


Voorlichting

Wanneer er sprake is van ASS, dan heeft  niet alleen de persoon in kwestie maar ook de omgeving hiermee te maken.
Broertjes/zusjes, opa’s en oma’s, de leerkrachten, de voetbalcoach enz.

Het geven van voorlichting over ASS is belangrijk. Want meer kennis leidt tot meer inzicht en meer begrip en tot een betere aansluiting bij het kind.

Workshops

Om  kennis over ASS uit te breiden bied ik workshops op maat aan, zowel aan ouders als aan leerkrachten, en andere professionals.
Ik ga graag met u in gesprek over uw wensen en mijn mogelijkheden.

Mijn motto is:

      Samen leren gaat sneller, is leuker en werkt motiverend/inspirerend!

 


 

We hebben 13 gasten en geen leden online