kids

Algemene voorwaarden

Mijn aanbod

 

Ouderbegeleiding

Het opvoeden, ondersteunen van je kind vraagt veel van ouders.
Wanneer er ASS geconstateerd is bij je kind, vraagt dit een andere manier van kijken en ondersteunen. 
In de ouderbegeleiding kijken we samen naar de behoefte van je kind en wat dit betekent in het dagelijkse leven. 

Hoe kun je duidelijk en voorspelbaar zijn, hoe kun je duidelijk communiceren. 
Zodat je kind stappen kan maken, van persoonsafhankelijk, naar structuurafhankelijk en uiteindelijk naar zelfstandigheid (zoveel als mogelijk) .

Kortom: praktische begeleiding in het leren aanbrengen van structuur, het leren kijken door de ‘auti-bril’ en dit handen en voeten geven in het dagelijkse leven.

Samen kijken we naar de dagelijkse situaties en gaan deze verduidelijken (Alle taken van opstaan tot slapen maken we duidelijk op de 5 en leren auti-communicatie gebruiken) Hierdoor bouwen we aan een stevig basisfundament voor je kind. Dat geeft duidelijkheid, rust en veiligheid en daardoor is er meer ruimte voor je kind om te kunnen groeien.

De ouderbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie

Individuele begeleiding

Na overleg met ouders en (indien mogelijk) het kind, is het duidelijk aan welke doelen jullie gaan werken.
Vaak start ik met het onderdeel wat iedereen veel energie kost/frustratie geeft.
We zoeken uit; wanneer gebeurt dit, wat gaat eraan vooraf, wat moet er eigenlijk gebeuren, hoe en wanneer?
Ik werk bijna altijd met visuele ondersteuning (tekeningen, foto', picto's, schema's, Brain Blocks) Ik gebruik wat het meest duidelijk is.

Het is van belang dat ouders (en eventueel school/sociaal netwerk) nauw betrokken zijn. Zo kunnen de doelen het beste (en vaak ook het snelste) behaald worden.

Individuele begeleiding wordt (meestal) thuis gegeven, vaak is er een traject met wekelijks/twee wekelijkse begeleiding.
De individuele begeleiding is altijd in combinatie met oudergesprekken en eventueel leerkracht gesprekken (frequentie wordt in gezamenlijkheid afgesproken)

Begeleiding leerkrachten
Zie aanbod voor basisscholen

Psycho educatie

Om te kunnen leven (i.p.v overleven) met ASS, is het belangrijk dat jij en je VIPs (alle belangrijke mensen in jouw omgeving) weten wat een Autisme Spectrum Stoornis is, op welke manier dit invloed heeft op wat je denkt, doet, zegt, voelt en wilt. Ik kan uitleg geven over ASS. Hierbij gebruik ik vaak de Brainblocks en de uitleg van Geef me de 5. Ook  maak ik gebruik van voorbeelden uit dagelijkse situaties.

Voorlichting

Het geven van voorlichting over ASS is belangrijk. Want meer kennis leidt tot meer inzicht en meer begrip en tot een betere aansluiting bij het kind met ASS.
Deze voorlichting kan bijvoorbeeld gegeven worden aan de trainers van een sport vereniging, aan de vrijwilligers van een techniekclub, aan de overblijf ploeg op het schoolplein, een leerkrachtenteam enz.

 Uitgangspunt:

Mijn begeleiding is altijd gebaseerd op het verduidelijken en meer voorspelbaar maken van je/jullie situatie. Want dat geeft duidelijkheid, rust en veiligheid en daardoor ruimte om te kunnen groeien. Dit kan gaan om thuis, in de klas of bijvoorbeeld bij de sportvereniging.

Tenslotte gaat samen leren sneller, is leuker en werkt het motiverend/inspirerend!

 

We hebben 9 gasten en geen leden online